Dragi prijatelji mora, tradicijskih barki, jedara i mornarskih vještina!
Ove godine Smotra i regata tradicijskih barki na jedra u Mošćeničkoj Dragi odvija se u sklopu europskog projekta ARCA ADRIATICA iz Operativnog programa Interreg Italia – Hrvatska čiji je cilj turistička valorizacija pomorske,
ribarske i brodograditeljske baštine. Vodeći partner projekta je Primorsko-
goranska županija, a nositelj manifestacija Turistička zajednica Kvarnera.

Organizatori manifestacije su Ekomuzej Mošćenička Draga u suradnji s Katedrom
Čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga (Sekcija za tradicijske barke Draške
barki), Turistička zajednica i Općina Mošćenička Draga te Koordinacija udruga za očuvanje i revitalizaciju pomorske, ribarske i brodograđevne baštine Kvarnera i Istre. Ovogodišnja manifestacija, 11. smotra i regata tradicijskih barki na jedra –
MALA BARKA, nudi bogat i zanimljiv program koji osim vrlo atraktivne regate na kojoj će nastupiti tridesetak tradicijskih drvenih barki tipa guc, pasara, gajeta, leut, batana, bragoc i dr. opremljenih tradicijskim jedrima (oglavno, latinsko, sošno, strmo), uključuje i revijalno veslanje tradicijskih barki s glazbenom pratnjom, smotru tradicijskih barki u noćnoj plovidbi ispred rive u Mošćeničkoj Dragi uz svjetlosne efekte i glazbu, tematske izložbe i predavanja, kao i zanimljive radionice tradicijske brodogradnje, te radionice mornarskih, nautičkih i ribarskih vještina. Posebno valja istaknuti svečano uplovljavanje i promociju lošinjskog logera Nerezinac koji je obnovljen u sklopu projekta MALA BARKA 2.
Osim dijela programa namijenjenog prezentaciji maritimne baštine, manifestacija će obilovati atraktivnim umjetničkim sadržajima i vatrometima s mora. Na otvorenju manifestacije svečano će se dodijeliti priznanje Koordinacije udruga za očuvanje i revitalizaciju pomorske, ribarske i brodograđevne baštine Kvarnera i Istre za poseban doprinos u očuvanju i revitalizaciji pomorske, ribarske i
brodograđevne baštine brodograditeljima koji su sudjelovali u obnovi barki, te
zaslužnim institucijama. U sklopu manifestacije održavat će se sajam eko-etno proizvoda Kvarnera i ribarske večeri s prigodnom ponudom jela i pića, a u restoranima će se nuditi jela na bazi autohtonih namirnica Kvarnera. Pozivamo sve prijatelje mora, tradicijskih barki, jedara i mornarskih vještina da nam se pridruže i zajedno s nama uživaju u ovoj atraktivnoj manifestaciji i prazniku naše
maritimne baštine.