Četvrtak, 16. Svibnja u 19:30h, Bakar, Dom Kulture “Matija Mažić”!! S manom sopu i kantaju Moj Pape, Duo Trend i Ana Kučan.

Pokrovitelji: Grad Bakar

Pomogli su; PGŽ, grad Kraljevica, hrvatska glazbena unija Rijeka, obitelj Brekalo i studio Korte.

Medijski pokrivaju; Pomorski Radio Bakar i Novi List. Cijena ulaznice je 60kn, a ulaznice možete nabaviti u distribuciji moje karte.hr, Dallas Music Shop, Fotorevija, New Sound Matulji i komunalno društvo Kostrena! MIRJANA BOBUŠ!!!