SINDIKAT POMORACA HRVATSKE: Sekcija mladih SPH;

0
1626

Članovi Sekcije mladih su svi članovi Sindikata pomoraca Hrvatske do 35. godine starosti. Svi članovi koji žele aktivno sudjelovati u Sekciji mladih biti će uključeni u dogovore kako bi se organizirala sekcija, izabralo rukovodstvo Sekcije mladih i dogovorio plan rada za naredne godine. Kroz djelovanje Sekcije mladih, Sindikat pomoraca Hrvatske ima predstavnike na konferencijama Međunarodne i Europske federacije transportnih radnika, gdje se mladi imaju priliku aktivno uključiti u sindikalni rad i dati svoj glas kao predstavnici hrvatskih pomoraca.

Ciljevi Sekcije mladih

  • zaštita prava mladih i rješavanje problema na koje nailaze u svakodnevnom radu;
  • osiguranje jednakosti pri zapošljavanju, sigurnost na poslu, napredovanje na radnom mjestu;
  • promicanje interesa mladih kroz kolektivne ugovore;
  • naobrazba i izobrazba mladih;
  • rad mladih u sindikatu i učešće u aktivnostima SPH;
  • unapređivanje položaja mladih unutar SPH i osiguranje sudjelovanja u donošenju odluka.

Sve vijesti o aktivnostima Sekcije mladih možete pratiti na našoj internetskoj stranici.

DOKUMENT: PRAVILNIK O RADU SEKCIJE MLADIH SINDIKATA POMORACA HRVATSKE