Prirodoslovni muzej Rijeka, kao jedan od partnera u projektu KRASn’KRŠ, Zaštita i valorizacija baštine te razvoj održivog turizma u prekograničnom krškom krajoliku, financiranom u sklopu Programa suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska, postavlja interpretacijsku točku o krškom podzemlju i njegovoj bioraznolikosti u zgradi Muzeja u Rijeci.
Interpretacijska točka postat će dio novog stalnog muzejskog postava Špilja – u mraku krškog podzemlja koji je osmišljen i planiran kao dio cjelovitog geološkog dijela postava. Zajedno s već realiziranim dijelovima stalnog postava na temu Geološka prošlost Jadrana te Geologija riječkog područja, novi dio postava s geološkom tematikom prezentirati će sintezu geoloških istraživanja i recentnih znanja o kršu, postanku krša, njegovim osobitim karakteristikama za naše područje, promjenama razine mora tijekom pleistocena te nekadašnjim i današnjim podzemnim staništima.