9.Gljive naše grobničke, humanitarni događaj za petak, 22.11.2019. s početkom u19:00 sati u holu Doma kulture Čavle.