BAKAR – NATJEČAJ ZA ODABIR FOTO-TOČKE!!! Odabir se vrši do 31. Prosinca 2020 …;

0
332

UVJETI NATJEČAJA:

 1. Organizator Natječaja je Grad Bakar i Vijeće mjesnog odbora Bakar. Natječaj je javni i opći. Pravo na sudjelovanje imaju sve pravne i punoljetne fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske. Svrha je Natječaja promocija Grada Bakra.
 2. Za izbor foto-točke mogu se natjecati rješenja za koje natjecatelji dostave sve potrebne elemente:
  a) podatci o autoru (ime i prezime, adresa, broj mobitela, e-mail)
  b) likovni ili grafički prikaz foto-točke u prostoru na kojem je predviđeno njeno
  postavljanje (idejno rješenje)
  c) opis foto-točke (skica sa prijedlogom dimenzija i korištenih materijala) te obrazloženje (povezanost sa obilježjima grada Bakra)
 3. Svaki autor može se natjecati s najviše tri (3) rješenja foto-točke.
  KRITERIJI NATJEČAJA:
 4. Prednost će imati rješenje foto-točke koje je usko povezano s tradicijskim i kulturno – povijesnim nasljeđem ili suvremenim i prirodnim obilježjima grada Bakra.
 5. Foto-točka mora biti prepoznatljiva, originalna, kvalitetno i cjelovito osmišljena te prikladna za izvođenje/izradu.
 6. Elementi vrednovanja pristiglih rješenja biti će autentičnost, inovativnost, maštovitost, originalnost, visoki estetski standardi, cjelovitost u postignutoj prepoznatljivosti.
 7. Svako je rješenje foto-točke potrebno objasniti kroz opis (mjere i korišteni materijali) i obrazloženje (povezanost s obilježjima grada Bakra).
 8. Nagrada može biti dodijeljena i mimo navedenih kriterija ukoliko prijedlog rješenja foto-točke bude ocijenjen iznimno kreativnim i atraktivnim.

Natječaj je otvoren od 19. studenog 2020. g. do 11. prosinca 2020. godine, a objavljen je na službenim Internet stranicama Grada Bakra i Turističke zajednice Grada Bakra.
Natječaj je nagradnog karaktera te pobjednik osvaja novčanu nagradu u iznosu od
3.500,00kn (tri tisuće i pet stotina kuna).
Predviđena lokacija postavljanja foto-točke je Masarykova obala u Bakru, ako postoji
potreba obilaska lokacije postavljanja foto-točke natjecatelji se mogu javiti na dolje navedeni broj.
Radovi se dostavljaju poštom ili osobno na adresu: Grad Bakar – Vijeće mjesnog odbora Bakar, Primorje 39, 51 222 Bakar, s naznakom „Ne otvarati – prijava na natječaj za foto – točku“.
Nepotpune i zakašnjele prijave na Natječaj neće se razmatrati.
Prijavom na Natječaj sudionici prihvaćaju mogućnost javne objave pristiglih rješenja foto – točke (npr. izrada kataloga/postavljanje izložbe ili njihova objava u digitalnom obliku na Internet stranicama Grada Bakra ili TZ Grada Bakra), a nakon provedbe postupka ocjenjivanja i dodjele nagrade.
Organizator Natječaja zadržava pravo poništenja Natječaja bez posebnog obrazloženja i snošenja troškova ili drugih novčanih i ostalih eventualno nastalih posljedica.
Povjerenstvo za odabir foto – točke Grada Bakra odabir će izvršiti do 31. prosinca 2020. godine i o tome obavijestiti natjecatelje. Povjerenstvo zadržava pravo uskratiti nagradu ukoliko radovi ne zadovolje Kriterije, Povjerenstvo zadržava pravo
Sudjelovanjem na Natječaju svi sudionici neopozivo prihvaćaju njegove uvjete.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: Ured Grada 051 455 745 i VMO Bakar …