[BAKAR]: NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA BAKRA ZA 2022.GODINU …, [info]

0

Traje do 23. svibnja 2022. godine!

Grad Bakar!

Grad Bakar (u daljnjem tekstu Grad) dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada, a pogotovo za naročite uspjehe u unapređenju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređenja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tomu usmjerene:

I. JAVNA PRIZNANJA GRADA BAKRA SU:

1. POČASNI GRAĐANIN GRADA – Počasnim građaninom Grada može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili strani državljanin, koji je svojim radom, znanstvenim, političkim ili vjerskim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Grada Bakra, ostvarenju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu, miru u svijetu i napretku čovječanstva, i to najviše jedna fizička osoba u godini za koju se proglašava počasni građanin.

2. NAGRADA GRADA ZA ŽIVOTNO DJELO je javno priznanje koje se dodjeljuje za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog vijeka i koje u određenoj oblasti društvenog života i rada predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Grada iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređenja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih djelatnosti.

Nagrada Grada za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi s prebivalištem na području Republike Hrvatske. Godišnje se može dodijeliti samo jedna Nagrada Grada za životno djelo.

3. NAGRADA GRADA je javno priznanje koje se može dodijeliti za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značaja u domeni gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređenja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti fizičkim i pravnim osobama, i to za najviše do tri fizičke ili pravne osobe u godini u kojoj se dodjeljuje nagrada. Nagrada Grada se dodjeljuje za postignuća ostvarena u posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.

II. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu dati:

1. Najmanje jedna trećina vijećnika Vijeća Grada,

2. Radna tijela Vijeća,

3. Gradonačelnik,

4. Vijeća mjesnih odbora,

5. Fizičke i pravne osobe s područja Grada Bakra.

III. Prijedlog iz točke II. ovog natječaja podnosi se u pisanom obliku te obvezno sadrži:

1. Podatke o podnositelju prijedloga,

2. Iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada, te prosudbu postignutih rezultata uz odgovarajuću dokumentaciju,

3. Vrstu javnog priznanja za koje se osoba/e predlažu.

Na zahtjev Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja, podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju.

IV. Rok dostave

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja se dostavljaju na adresu Grad Bakar, Primorje 39, 51222 BAKAR “ Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Bakra za 2022. godinu“ do 23. svibnja 2022. godine.