EU projekt Za sretnije djetinjstvo – Općina Viškovo …;

0
264

U SKLOPU EU PROJEKTA „PODRŠKA DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I DJECI SLABIJEG SOCIJALNO-EKONOMSLOG STATUSA – ZA SRETNIJE DJETINJSTVO“ S RADOM POČELI STRUČNI TIMOVI!

Atletska staza gotova!

Stručni tim odnosno rehabilitacijski i mobilni tim projekta „Podrška djeci s teškoćama u razvoju, problemima u ponašanju te djeci slabijeg socijalno- ekonomskog statusa – Za sretnije djetinjstvo“ počeli su s radom. Svrha projekta čiji je nositelj Općina Viškovo, a partneri Grad Kastav i Dječji vrtić Zlatna ribica iz Kostrene, jest osigurati rehabilitacijske tretmane i mobilni tim djeci s teškoćama u razvoju, problemima u ponašanju te djeci slabijeg socijalno- ekonomskog statusa i omogućiti im uključivanje u sportske aktivnosti. Putem ITU mehanizma iz Urbane aglomeracije Rijeka odnosno Europskog socijalnog fonda Općini Viškovo je odobreno 100-postotno financiranje u iznosu od 2.469.954,58 kuna. Rehabilitacijski tim čine defektolog odnosno edukacijski rehabilitator, logoped i psiholog koji su zaduženi za provođenje rehabilitacijskih tretmana. Formiran je i mobilni tim u sastavu: psiholog, socijalni pedagog i socijalni radnik. Rehabilitacijski tim svoje aktivnosti provodi u senzornoj sobi koja je za provođenje terapija uređena u sklopu Osnovne škole Sveti Matej.

Mobilni tim funkcionira na terenu, a njihov je rad prilagođen potrebama djece i njihovih roditelja. „Članovi projektnog tima su kontaktirali ravnatelje odgojno obrazovnih ustanova s područja Kastva, Kostrene i Viškova da proslijede poziv roditeljima djece koja imaju potrebu za uključenjem u projekt Za sretnije djetinjstvo. Sve informacije roditelji mogu dobiti na e-mail adresu sretnije.djetinjstvo@gmail.com ili na telefon 051/501-866. Za sada je odaziv vrlo dobar i uglavnom je riječ o roditeljima djece mlađeg uzrasta s poteškoćama u razvoju. To znači da smo prepoznali potrebe djece i roditelja s našeg područja i pripremili kvalitetan projekt. Stručni tim će za svako dijete napraviti inicijalnu obradu temeljem koje će se za svako dijete pripremiti individualni plan rada u trajanju od 3 mjeseca. Nakon tri mjeseca, provest će se evaluacija napretka pojedinog djeteta, te će se procijeniti potrebe djeteta kao i mogućnosti za nastavak provođenja podrške. Usluga je za sve korisnike besplatna“, ističe voditeljica Odsjeka ureda načelnika Općine Viškovo Irena Gauš. Senzorna soba je uređena i opremljena u sklopu Osnovne škole Sveti Matej, a opremljen je i kabinet za individualne terapije koje će provoditi stručni tim i raditi s djecom koja za tim imaju potrebe.

„Osim same senzorne sobe, dodatna vrijednost projekta „Za sretnije djetinjstvo“ jest njegov inkluzivan pristup jer smo omogućili djeci s teškoćama u razvoju i djeci urednog razvoja da se zajednički uključe u sportske aktivnosti. Ovom smo se temom pozabavili jer pratimo situaciju na terenu i vidjeli smo da imamo određeni broj djece u težem socijalno-ekonomskom statusu, djecu koja nisu uključena u sve vrtićke i školske programe, djecu s problemima u ponašanju i teškoćama u razvoju. To je izrazito osjetljiva skupina, a sve projektne aktivnosti smo posložili da osiguramo podršku upravo ovoj ciljnoj skupini. Uređene su i staza za trčanje i staza za skok u dalj na školskom sportskom igralištu. Postavljena je sportska oprema za provođenje škole atletike pa će djeca uz pratnju stručnih osoba naučiti osnove i vježbati trčanje i skok u dalj. Nabavljena je i oprema za disciplinu skoka u vis koja će se postavljati prema potrebi. Aktivnosti će se paralelno održavati tri puta tjedno u Viškovu i Kastvu. Ujedno je nabavljena i dostavljena potrebna didaktička oprema partnerima iz Kastva i Kostrene. Po završetku projekta, sva ta oprema i naučeno znanje ostat će kao trajna vrijednost što je jedna od dodanih vrijednosti ovog projekta“, naglašava načelnica Općine Viškovo Sanja Udović.

Izrađena je i web stranica https://za-sretnije-djetinjstvo.opcina-viskovo.hr/  na kojoj su dostupne osnovne informacije o projektu, kontakt podaci, a u budućnosti će se na njoj objavljivati vijesti o provedbi projekta …

p