OBAVIJEST ZA VLASNIKE PLOVILA: Brisanje plovila iz upisnika zbog NEPLAĆANJA naknada za sigurnost plovidbe …;

0
366

Važna Obavijest! (“morski pauk” diže) 🙂 🙂

Brisanje plovila iz upisnika zbog neplaćanja naknada!

Obavijest vlasnicima o brisanju plovila iz upisnika zbog neplaćanja naknada za sigurnost plovidbe! Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i ove će godine provesti postupak brisanja jahti I brodica po službenoj dužnosti, i to 15. prosinca 2021. godine. Naime, postupak brisanja jahti i brodica od strane lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija po službenoj dužnosti, u slučajevima ne plaćanja naknada za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od onečišćenja, dvije godine uzastopno, omogućen je izmjenama Pomorskog zakonika („Narodne novine“ broj 17/19). Na internetskoj stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, na Elektroničkoj oglasnoj ploči upisnika brodova, objavljen je popis imena i/ili oznaka svih jahti i brodica upisanih u postojeći upisnik za koje ovo Ministarstvo nema evidentiranu uplatu za 2019. I 2020. godinu. Početni popis objavljen je u kolovozu ove godine i uredno ažuriran na tjednoj bazi prema zaprimanju uplata. S obzirom na određeni broj uplata, a koje nisu plaćene prema zadanim podacima za plaćanje naknade za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od onečišćenja, postoji mogućnost da će se i za takve jahte i brodice provesti postupak brisanja po službenoj dužnosti. U takvoj situaciji potrebno je dostaviti dokaz o plaćanju kako bismo utvrdili I proveli uplatu te poništili rješenje o brisanju po službenoj dužnosti. Ukoliko vlasnik podnese zahtjev za upis tako brisane jahte ili brodice mora proći proceduru prvog upisa koji uključuje i obavljanje tehničkog pregleda.

Jahte i brodice koje imaju evidentirane hipoteke i založna prava brisat će se protekom tri mjeseca od dostavljene obavijesti prema vjerovnicima koje su im već i upućene. Broj brodica i jahti koje će se ovim postupkom obrisati iz Upisnika brodova je 8551.

Podsjetimo, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture uspostavilo je Upisnik brodova Republike Hrvatske, kao jedinstveno mjesto upisa svih pomorskih objekata hrvatske državne pripadnosti, čime se napustio dosadašnji sustav višestrukih upisnika i očevidnika koji su vođeni na razini lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija te pojedinih vrsta pomorskih objekata. Nastavno na to, krajem 2020. godine započet je postupak sređivanja podataka u Upisniku brodova. Također, kako bi se u potpunosti uredili podaci o pomorskim objektima i vlasnicima pomorskih objekata, Zakonom o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika propisao se čitav niz novih odredbi koje se odnose na upis pomorskih objekata te sređivanje podataka o pomorskim objektima i vlasnicima pomorskih objekata. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture!