Možda i znate, ove godine se obilježava 30. godina Konvencije o pravima djeteta, najšire prihvaćenog sporazuma na području međunarodnih ljudskih prava u povijesti, koju je 20. studenoga 1989. godine usvojila Generalna skupština Ujedinjenih naroda. Do danas ju je prihvatilo 196 država, a među njima i Hrvatska. U trenucima kada se mijenjao svjetski poredak, padao je Berlinski zid, rađao se internet – svijet se ujedinio u obrani djece i djetinjstva. Prije 30 godina svijet se složio u želji da zajedno stvaramo svijet u kojem će svako dijete imati priliku rasti, učiti, razvijati svoje sposobnosti i talente, odrastati u obitelji, biti sigurno i zaštićeno. Prije 30 godina svijet je dao obećanje da će svoj djeci biti osigurana jednaka prava. Poslušajte Spot ipodržite Konvenciju o pravima djeteta!!!