19. sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra

0
50

Na temelju odredbi članka 83. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bakra („Službene novine Grada Bakra“ br. 3/21) sazivam 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bakra koja će se održati u ponedjeljak 11. prosinca 2023. u 17,00 sati prostorije Gradske vijećnice Grada Bakra, Primorje 39/II.

Materijale za 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bakra preuzmite na: https://drive.google.com/drive/folders/1rPrv2j7fksWCHliK7gRQGtoEibV74Jh4?usp=drive_link