BAKAR: Isplata BOŽIĆNICE umirovljenicima grada Bakra! …;

0
353

Povodom nadolazećih blagdana, Gradonačelnik Grada Bakra Tomislav Klarić donio je Odluku o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima u 2021. godini.

Grad Bakar!

Pravo na isplatu božićnice u iznosu od 300,00 kuna ostvaruju umirovljenici s prebivalištem na području Grada Bakra koji primaju mirovinu u ukupnom iznosu do 3.000,00 kn mjesečno neovisno o kojoj vrsti mirovine se radi (obiteljskoj, starosnoj ili invalidskoj) kao i osobe starije od 65 godina koji ne ostvaruju pravo na mirovinu. Pravo na dodjelu prigodnog dara (božićnice) nemaju korisnici mirovina u radnom odnosu koji rade s nepunim radnim vremenom.

Kako bi ostvarili pravo na božićnicu, umirovljenici koji ispunjavaju uvjete za isplatu dužni su od 22. studenoga do 22. prosinca 2021. godine dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. Ispunjeni zahtjev s osobnim podacima umirovljenika (E-obrazac zahtjeva koji se nalazi na mrežnim stranicama Grada Bakra ili običan zahtjev koji se također može preuzeti na mrežnim stranicama Grada ili tiskani zahtjev koji se može preuzeti u prizemlju Grada Bakra, Primorje 39, 51222 Bakar),
  2. Dokaz o visini mirovine (odrezak od mirovine ili obavijest poslovnih banaka o mirovinskim primanjima  ili potvrda o visini mirovine izdana od HZMO-a) ne stariji od 2 mjeseca iz kojih je vidljiv ukupan iznos mirovinskih primanja,
  3. Preslika osobne iskaznice kao dokaz o prebivalištu. 

Osobe starije od 65 godina koje ne ostvaruju pravo na mirovinu, dužne su dostaviti Potvrdu da nisu korisnici prava iz Mirovinskog osiguranja koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Isplata božićnice za umirovljenike će biti realizirana tijekom prosinca 2021. godine. Za prigodne darove (božićnice) umirovljenicima Grad Bakar je u Proračunu osigurao 300.000,00 kuna.