Gradonačelnik Grada Bakra donio je dana 22. studenoga 2021. godine Odluku o dodjeli stipendija uspješnim studentima i učenicima s područja Grada Bakra, sukladno Odluci o stipendijama Grada Bakra.

Stipendije Grada Bakra!

Pravo na studentsku stipendiju Grada Bakra za akademsku godinu 2021./2022. ostvarili su slijedeći studenti:

Daria Ljevar, Ivan Cuculić, Danijel Marjanović, Marko Ruskaj, Mila Stazić, Natali Hlača, Marijana Lopac, Mia Dragičević, Margareta Širola, Nives Ban, Frano Budimir, Mateo Srića, Ivan Pešut, Martina Grubišić, Klara Radović, Ema Talan, Patricia Cibić, Ana-Marija Viljušić, Nataša Radešić, Ana Glasnović, Paula Devjak, Renata Vičević, Pavao Topljak, Nina Mezak, Emilia Rukavina, Mauro Mičetić, Petra Šporčić, Lara Blažina, Erika Jokić, Eliza Koneski, Dorotea Uzelac i Kristina Žilić.

Pravo na učeničku stipendiju Grada Bakra za školsku godinu 2021./2022. ostvarili su slijedeći učenici:

Martina Vidović, Sejdi Karlović Hasani, Danijela Jakovac, Ana Cuculić, Bruno Vladislović, Matea Milković, Marko Bosančić, Luka Bosančić, Matija Jovanović, Matej Sobol, Nika Nađ, Dora Pribanić, Fabijan Škarić, Bartol Pavušek, Lucija Ružić, Mario Ružić, Marija Majetić, Matija Štraser, Tonka Mijaljević, Karlo Musinov, Rea Babić, Mihael Matijević, Petar Božović i Leon Žagar.

Studentske stipendije dodjeljuju se u iznosu od 750,00 kuna mjesečno, odnosno 800,00 kuna mjesečno za socijalne stipendije, dok učeničke stipendije iznose 500,00 kuna mjesečno, odnosno 600,00 kuna mjesečno ukoliko se radi o socijalnim stipendijama.

Svim ovogodišnjim dobitnicima stipendija čestitamo na ostvarenom uspjehu i nadamo se da će i u ovoj akademskoj/školskoj godini nastaviti s izvrsnim rezultatima.