BAKAR: Potpisan Ugovor o financiranju i izvođenju za izgradnju KANALIZACIJSKOG SUSTAVA i VODOVODNIH CJEVOVODA u gradu Bakru …; [FOTO]

0
137

SVEČANO POTPISIVANJE UGOVORA!!

Svečano potpisivanje! Jako važan događaj za naš Grad!

U četvrtak, 30. prosinca u Vijećnici Grada Bakra s početkom u 12:00 sati, održala se tiskovna konferencija i svečano potpisivanje ugovora o financiranju i izvođenju radova kapitalnog projekta izgradnje kanalizacijskog sustava I vodovodnih cjevovoda u gradu Bakru.

Na konferenciji su se obratili gradonačelnik Grada Bakra Tomislav Klarić, direktor Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Andrej Marochini I predsjednik uprave GP Krk d.d. Sanjin Purić.

Ovaj kapitalni projekt „Sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Bakra“ financirati će se sredstvima iz Proračuna Grada Bakra u iznosu od 50.000.000,00 kuna. Projekt uključuje izvođenje radova na izgradnji kanalizacijskog sustava i vodovodnih cjevovoda uz trasu kanalizacije te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s podmorskim ispustom.

Klarić ističe važnost započetog investicijskog ciklusa na početku 2022. godine koji uključuje investicije na čitavom području Grada Bakra, a posebice u centru grada Bakra. Naglašava kako se konačno ostvaruje višegodišnja težnja za izgradnjom uređaja za pročišćavanje, dugim ispustom, kanalizacijskim kolektorom i vodovodnim instalacijama u samome centru Bakra.

Posebno ističe kako je kompletan projekt građenja „Sustava odvodnje I pročišćavanja otpadnih voda u gradu Bakru“ financiran isključivo sredstvima Grada Bakra u iznosu od 50.000.000,00 kuna. Napominje kako su upravo dugogodišnja ulaganja u gospodarstvo i Industrijsku zonu Bakar na Kukuljanovu povećala financijske kapacitete Grada te uz kapitalni project najavljuje i brojna ulaganja koja će u narednim godinama premašiti iznos od stotinu milijuna kuna.

Pored izgradnje kanalizacijskog sustava Klarić ističe i druge projekte u samom centru Bakra, poput izgradnje obale i pontonske šetnice, projekta plaže u Bakru, završetka uređenja parka Banj, pokretanja muzeja u Bakru, uređenja Kaštela, podzemne garaže i parkirališta.

“Ovom prilikom se zahvaljujem i Vodovodu i kanalizaciji. Drago mi je da je nositelj ove velike investicije tvrtka GP Krk s kojom Grad surađuje već dugi niz godina i koji su bili izvođači brojnih velikih projekta u Gradu Bakru i u Industrijskoj zoni,“ izjavio je Klarić.

„Projekt se trebao odvijati pod studijom aglomeracije Bakar-Kostrena, no 15 godina se nije uspjela riješiti dokumentacija, stoga je Grad Bakar odlučio samostalno krenuti u izgradnju kanalizacijskog sustava i vodovodnih cjevovoda u gradu Bakru te izvršiti obećanje dano građanima,“ ističe Klarić.

Ugovor o financiranju kapitalnog projekta vrijedan 50.000,000,00 kuna potpisali su gradonačelnik Grada Bakra Tomislav Klarić i direktor Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Andrej Marochini. Ugovor se odnosi na izvođenje radova na izgradnji kanalizacijskog sustava I vodovodnih cjevovoda uz trasu kanalizacije, izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s podmorskim ispustom, usluge nadzora nad projektom i usluge upravljanja nad projektom.

Projektom je predviđena izgradnja 3150 m sanitarne kanalizacije, od čega 2300m  gravitacijskih kolektora i 850 m tlačnih cjevovoda, potom 3 kanalizacijske crpne stanice (dvije glavne i jedna lokalna), 2 sigurnosna preljeva kanalizacijskih crpnih stanica u duljini od 120 metara te izgradnja vodovoda u duljini od 3000 metara. To je jako bitno za Grad Bakar, budući da sada ima 34 morska ispusta. Kroz ovaj projekt odvodnje I. faze ukinut će se direktni ispusti u more, izgraditi uređaj za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda drugog stupnja pročišćavanja, izvesti novi obalni kolektor na koji će se spojiti kanalizacijska mreža.

Ugovor za izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Bakra u sklopu kojeg će se izvesti obalni kolektor dodijeljen je izvođaču GP Krk-u d.d. Vrijednost ugovora iznosi 29.859.833,97 kn bez PDV-a s rokom izvršenja od 20 mjeseci. Na platou bivše Koksare izgradit će se novi pročistač drugog stupnja pročišćavanja s biološkom obradom otpadnih voda SRB tehnologijom, kapaciteta 1600 ES. Pročišćene otpadne vode ispuštat će se u Bakarski zaljev 220 metara dugačkim podmorskim ispustom na krajnju dubinu od 32 m.p.d.

Odabrani izvođač radova na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda je zajednica ponuditelja GP Krk d.d. i LOVECO d.o.o. Vrijednost radova iznosi 13.625.918,29 kn bez PDV-a, a rok za ispunjenje ugovornih obveza 20 mjeseci. Do sada je ugovorena izgradnja podmorskog ispusta s DSS obrtom za izgradnju hidro građevinskih objekata i podvodne radove u vrijednosti od 777.079,00 kn bez PDV-a.

Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. vodi četiri aglomeracije. Jedna je aglomeracija Bakar-Kostrena međutim gradonačelnik je ipak odlučio uložiti vlastita sredstva i krenuti s tim projektom. “Ovakvim ulaganjima u vodno-komunalnu infrastrukturu na području grada Bakra poboljšat će se funkcioniranje postojećeg sustava javne odvodnje I vodoopskrbe, pružiti potrebna zaštita okoliša i mora Bakarskog zaljeva, unaprijediti komunalni i životni standard građana te osigurati temelj za daljnji gospodarski rast i razvoj ovog područja. Sve ovo ne bi bilo moguće bez Grada Bakra koji će financirati navedene zahvate, na čemu se iskreno zahvaljujem,“ izjavio je direktor Komunalnog društva Vodovod I kanalizacija d.o.o. Andrej Marochini.

Osim ovog kapitalnog projekta, Grad Bakar iz svog proračuna financira i brojne druge projekte koji se odnose na vodovod i kanalizaciju. Danas su između Grada Bakra i Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. potpisana još dva ugovora o financiranju, točnije Ugovor o financiranju građenja vodoopskrbe u naselju Melnice, kojim se spajaju izvorišta Gorskog Kotara s primorskim, vrijedan 5.800.000,00 kuna te Ugovor o financiranju građenja i stručnog nadzora nad izgradnjom vodovodnog ogranka na Hreljinu vrijedan 380.000,00 kuna.

Na konferenciji potpisan je i Ugovor o izgradnji sustava odvodnje između naručitelja Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. i izvođača tvrtke GP Krk d.d. te Ugovor o izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda između naručitelja Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. I izvođača tvrtke GP Krk d.d. i tvrtke LOVECO d.o.o. „Imamo zaista dugu i kvalitetnu suradnju s Gradom Bakrom te dobar dio svih prihoda koje ostvarujemo u Primorsko-goranskoj županiji, ostvarujemo baš na području Grada Bakra, najviše kroz Industrijsku zonu Bakar na Kukuljanovu gdje smo stalno i prisutni. Ovaj posao će u svakom slučaju biti izazovan, budući da je obalni kolektor pod utjecajem mora, ali GP Krk je izgradio takve kolektore i na Lošinju, Krku, Rovinju i Puli, stoga vjerujem da ćemo sve napraviti u zadanim okvirima i roku,“ izjavio je predsjednik uprave GP Krk d.d. Sanjin Purić.