Kreću prijave za ISPLATU BOŽIĆNICA UMIROVLJENICIMA s područja Grada Bakra!!! Od 11. studenog do 20. prosinca 2020. godine …;

0
313

Posvećujući posebnu pažnju najpotrebitijoj skupini građana, povodom nadolazećih blagdana Gradonačelnik Grada Bakra Tomislav Klarić donio je Odluku o isplati prigodnog dara (božićnice) u 2020. godini, umirovljenicima koji primaju mirovinu u ukupnom iznosu do 3.000,00 kuna i osobama starijim od 65 godina koji ne ostvaruju pravo na mirovinu.

Zahtjevi s pratećom dokumentacijom podnose se Gradu Bakru, od 11. studenog do 20. prosinca 2020. godine, nakon čega daljnje prijave neće biti moguće.

Pravo na dodjelu prigodnog dara (božićnice) nemaju korisnici mirovina u radnom odnosu ili koji rade s nepunim radnim vremenom!!!

Pravo na isplatu (prigodnog dara) božićnice imaju svi umirovljenici s prebivalištem na području Grada Bakra koji primaju mirovinu u ukupnom iznosu do 3.000,00 kn
mjesečno neovisno o kojoj vrsti mirovine se radi (obiteljskoj, starosnoj ili invalidskoj)
kao i osobe starije od 65 godina koji ne ostvaruju pravo na mirovinu. U ukupan iznos
mirovinskih primanja ulaze domaća i strana primanja.
Kako bi ostvarili pravo na dodjelu prigodnog dara (božićnice), umirovljenici koji
ispunjavaju uvjete za isplatu dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Ispunjeni zahtjev s osobnim podacima umirovljenika (E-obrazac zahtjeva koji
  se nalazi na mrežnim stranicama Grada Bakra ili običan zahtjev koji se
  također može preuzeti na mrežnim stranicama Grada ili tiskani zahtjev koji se
  može preuzeti u prizemlju Grada Bakra, Primorje 39, 51222 Bakar),
 2. Dokaz o prebivalištu (obostrana fotokopija važeće osobne iskaznice),
 3. Dokaz o visini mirovine (odrezak od mirovine ili obavijest poslovnih banaka o
  mirovinskim primanjima ili potvrda o visini mirovine izdana od HZMO-a) ne
  stariji od 3 mjeseca iz kojih je vidljiv ukupan iznos mirovinskih primanja,
 4. Fotokopiju kartice tekućeg računa.
  Osobe starije od 65 godina koje ne ostvaruju pravo na mirovinu, za ostvarivanje prava za isplatu prigodnog dara (božićnice) dužni su dostaviti Potvrdu da nisu korisnici prava iz mirovinskog osiguranja, ne stariju od 30 dana koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.
  Zahtjevi s pratećom dokumentacijom podnose se Gradu Bakru od 11. studenog
  do 20. prosinca 2020. godine, nakon čega daljnje prijave neće biti moguće.
  Isplata će biti realizirana po obradi zahtjeva, tijekom studenog i prosinca 2020.
  godine na tekuće račune umirovljenika.
  Pravo na dodjelu prigodnog dara (božićnice) nemaju korisnici mirovina u radnom
  odnosu ili koji rade s nepunim radnim vremenom.

Na mrežnim stranicama Grada Bakra www.bakar.hr objavljen je e-zahtjev za isplatu
prigodnog dara (božićnice) u koji se može učitati sva gore navedena popratna
dokumentacija te se direktno dostavlja Pisarnici Grada Bakra. Također, na mrežnim
stranicama je objavljen i običan obrazac Zahtjeva dok se tiskani zahtjev može
preuzeti u prizemlju Gradske uprave Grada Bakra. Uz Zahtjev je potrebno priložiti
svu preostalu dokumentaciju te dostaviti putem e-zahtjeva ili e-maila na adresu
pisarnica@bakar.hr običnom poštom ili predati osobno u sandučić u prizemlju zgrade
Gradske uprave Grada Bakra, Primorje 39, 51222 Bakar svakim radnim danom od
07.30 do 15.30 sati.
S obzirom na epidemiološku situaciju, molimo sve osobe koje ostvaruju pravo na
isplatu božićnice da, ukoliko su u mogućnosti, zahtjeve za isplatu božićnice dostave
elektroničkim putem, a sve u cilju zaštite zdravstveno najugroženijih skupina
građana.
Za sve dodatne informacije i pomoć možete kontaktirati Ured Grada na broj telefona
051/ 455 743 ili 051/ 455 742.