Okončan je četverogodišnji projekt sanacije stoljetnih povijesnih riječkih vodosprema
„Gorskog vodovoda Trsat – Sušak“ u sklopu kojeg su uz vodospremu Vidikovac dosad
obnovljene vodospreme Pećine, Podvežica te prekidna komora Križ, s ciljem njihova
stavljanja u funkciju javnog korištenja.
Riječ je o monumentalnoj građevini vodno-komunalne arhitekture izgrađenoj u stilu visokog historicizma i manirizma, izuzetnog oblikovanja i položaja s čije se terase pruža veličanstveni pogled na Deltu i Kvarner. Ovo impozantno zdanje zapremine 1500 m³ smješteno je na koti od 75 m.n.m. i danas vodom snabdijeva područje Sušaka – Bulevarda, na kojem je 1914. godine izgrađeno. Osim po svojim graditeljskim vrijednostima vodosprema je izuzetna i po načinu korištenja, jedina je građevina te kategorije u gradu koja nije ograđena i koja se koristi kao javni prostor otvoren građanima.
Vodosprema Vidikovac je kao i ostale vodospreme sušačkog vodovoda (Sv. Križ, Podvežica i Pećine) podignuta prilikom izgradnje “Gorskog vodovoda Trsat-Sušak“. Za ono doba bio je to izuzetno moderan i suvremen gravitacijski vodovod, za čiju su izgradnju od 1912. do 1915. godine korištena najsuvremenija tehnička rješenja i iskustva s izgradnje vodovoda u Beču.
U obnovu povijesne vodospreme Vidikovac uloženo je nešto više od 858.000 tisuća kuna s PDV-om, a radove na sanaciji pročelja i ostale građevinske radove izvodila je tvrtka „Zanatoprema“ Rijeka. Prilikom uređenja izvršeni su radovi na sanaciji oštećenja betonske konstrukcije vidikovca i pergole, postavljena su nova ulazna vrata u vodospremu te nove natpisne ploče na pročelju vodospreme. Sanirana su i vidljiva oštećenja na pročelju vodospreme čija je fasada u potpunosti obnovljena sukladno pravilima Konzervatorskog odjela u Rijeci. Konačno, završeni su radovi na iskopu rova za postavu rasvjete i videonadzora te je izvršena revitalizacija betonskih postolja za dvije klupe.
Obnovom povijesne vodospreme Vidikovac namjera je ne samo zaštiti i očuvati riječku
vodno-komunalnu i graditeljsku baštinu, već i ukazati na važnost i značenje vode koja je preduvjet života, kulture i gospodarske moći grada.