VIŠE OD 300 PRIJAVA ZA NOVI KRUG POMOĆI ORGANIZACIJI KONCERTNIH AKTIVNOSTI “JER SVIRATI SE MORA 2” …;

0
154
hgu!

Više od 300 prijava je pristiglo na poziv u sudjelovanju u akciji „JER SVIRATI SE MORA 2“ za koju je Ministarstvo kulture i medija RH osiguralo 7 milijuna kuna pomoći u organizaciji koncertnih aktivnost s ciljem ublažavanja posljedica protupandemijskih mjera. Osim samog broja prijava, o visokom interesu za akciju, govori i podatak da je izražena želja za potporom u realizaciji preko 500 koncerata. Ukupno zatražena sredstva su veća od 30 milijuna kuna, te stručnoj komisiji Hrvatske glazbene unije, predstoji veliki izazov u analizi, izboru i konačnoj odluci za koje koncerte i u kojoj visini će pomoć konačno biti dodijeljena, a u skladu s financijskim mogućnostima kao i unaprijed zadanim kriterijima. Posebno će se vrednovati organizacija koncerata u sredinama koje su ionako deficitarne kulturnim zbivanjima. Time će pomoć biti ravnomjernije i pravednije distribuirana s ciljem održavanja kulturnih aktivnosti na što širem prostoru države. Iz Hrvatske glazbene unije i Ministarstva kulture i medija poručuju kako vjeruju da je to „dobar put prema animaciji publike, ali i oživljavanju prostora u manjim sredinama.“

Među prijavljenim koncertima nalaze se i oni koji bi se trebali održati u manjim sredinama poput Ravne Gore, Murskog Središća, Gospića, Knina, Buzeta, Žrnovnice, Križevaca, u potresom opustošenoj Petrinji, na otocima Rabu, Murteru, Krku, Hvaru ili i u inače kulturno i gospodarski slabije razvijenim dijelovima Like, Slavonije ili Dalmatinske Zagore. Pomoć se odnosi na koncerte koji bi trebali biti organizirani zaključno s 30. lipnjem ove godine.

Kao i u sklopu prve, prošlogodišnje, akcije „JER SVIRATI SE MORA“, odobrena sredstva se mogu koristiti isključivo za pokrivanje troškova produkcije. Time se glazbenici oslobađaju velikog dijela tereta koji opterećuju, posebice u pandemijskim uvjetima, opstojnost organizacije nastupa uživo. Na taj način, umjetnici i organizatori koncerata mogu učiniti cijenu ulaznica pristupačnijom, budući da će veliki dio troškova produkcije biti pokriven ovom potporom.

Tijekom prve akcije „Jer svirati se mora“ je ostvareno gotovo dvije stotine nastupa uživo umjetnika raznih profila i u raznim sredinama.

Na ovaj način nadležno Ministarstvo u suradnji s HGU, stožernom izvođačkom organizacijom, nastavlja podržavati temeljnu glazbenu aktivnost, a to su nastupi uživo pred publikom. Glazbenicima se olakšava ostvarivanje prava na rad i mogućnost prezentiranja svojih umijeća, a publici se pruža prilika za uživanje u, nezamjenjivom, živom kontaktu s umjetnicima.